Rührei mit Mozzarella und Tomate (7,80 Euro)

Rührei mit Mozzarella und Tomate (7,80 Euro)