Burger Roma mit Pommes (10,80 Euro)

Burger Roma mit Pommes (10,80 Euro)